Політика конфіденційності

Ми з великою повагою ставимося до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали https://plmedpol.com/, а також тих, хтокористується нашими послугами.


Термінологія:
У цій Політиці використовуються такі терміни:


Власник сайту – ФОП Цюрак Вікторія Романівна, правовласник доменного імені https://plmedpol.com/ та власник виняткових прав на використання Сайту, в тому числі баз даних, інформаційних матеріалів, графічних зображень, відеофайлів та інших об’єктів, що входять до його складу, даних; до складу Сайту, зокрема дизайн Сайту.


Контакти власника сайту:
ФОП Цюрак Вікторія Романівна
ІПН 3411706023
e-mail: wiktoriaciurak@gmail.com


Адміністрація сайту (ми) – особа або група осіб, які наділені рядом повноважень на здійснення управління Сайтом, його модерування, розміщення контенту Сайту та взаємодію з Користувачами, а також інших дій, пов’язаних з використанням Сайту. Адміністрація сайту діє від імені Власника сайту.


Контакти адміністрації сайту:
e-mail: plmedpolpl@gmail.com
тел.: +380 98 270 63 32.


Персональні дані (персональна інформація) – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій,
таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання та розповсюдження (поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних ( автоматизованих) систем.


Користувач (суб’єкт персональних даних) – фізична особа, персональні дані якої обробляються. Автоматизований збір персональних даних – обробка персональних даних за допомогою обчислювальної техніки. Усі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Умов використання, тлумачаться Сторонами відповідно до цих Умов використання, а за відсутності їх тлумачення, відповідно до чинного законодавства України.


Власник сайту є адміністратором персональних даних у значенні чинного законодавства про захист даних.


Дані користувача, надані через контактну форму на сайті https://plmedpol.com/, повідомлені по телефону або через сторінку Facebook, Instagram або Telegram обробляються тільки у зв’язку з забезпеченням користувачеві доступу до замовлених освітніх послуг.


Дані користувача за жодних умов не можуть бути передані третім особам. Ми можемо використовувати вашу електронну пошту або телефон, щоб запропонувати вам нові продукти або повідомляти про поточні акції.
Ви можете в будь-який час вимагати доступу до виправлення або вимагати видалення ваших даних.


Забезпечення інформаційної безпеки дітей
Веб-сайт https://plmedpol.com/ не орієнтований на привернення уваги осіб, що не набули повноліття.


ФОП Цюрак Вікторія Романівна навмисно не займається збором персональних даних дітей та підлітків віком до 18 років і не надсилає їм жодних запитів на надання персональної інформаці.