Договір публічної оферти

Загальні умови та положення користування послугами PL Polski język medyczny

Вступ # 

Користування сайтом https://plmedpol.com та іншими сайтами проекту (далі «Сайт»), а також користування продуктами та послугами, що ми їх пропонуємо на сайті (надалі за текстом «Послуги» або «Сервіси»), за винятком послуг, що надаються в межах окремого письмового договору, регулюється умовами цієї публічної оферти (договору) між Вами (користувачем сайту) та нами — компанією Prima Lingua Polski język
medyczny в особі ФОП Цюрак Вікторія Романівна ІПН 3411706023 (далі за текстом “нами” або “ми”). У цьому документі наведені основні положення цього договору та деякі його умови.

Ухвалення умов # 

Якщо з вами не укладено іншого письмового договору або угоди, ваш договір з нами завжди буде включати щонайменше ті умови та положення, що викладені в цьому документі (надалі – «Загальні умови»). Будь ласка, прочитайте ці Загальні Умови уважно.
Крім Загальних умов, ваш договір з нами також включає Додаткові умови надання послуг, опубліковані безпосередньо на сторінці з описом продукту (послуги). Загальні умови та Додаткові умови (далі іменуються «УМОВИ») разом утворюють договір про надання Послуг.

Предмет договору #

 Предметом договору є користування сайтом, а також послугами, що ми їх пропонуємо на сайті https://plmedpol.com та інших русурсах проєкту Prima Lingua Polski język medyczny
Умови користування послугами та матеріалами сайту
Користувачем може бути будь-яка особа, яка приймає Умови та користується сайтом та Послугами.
Для отримання платних послуг Ви повинні мати повну дієздатність та бути особою, яка досягла 18-річного віку.

Платні послуги 

У разі придбання запису вебінару або ваучера на відвідування заходу, ви отримуєте доступ до платного контенту. Ви можете придбати окремий продукт (пакет послуг) за одноразову плату або забронювати участь у заході (тренінгу, семінарі, тощо).
Деякі програми навчання передбачають самостійну роботу та виконання певних завдань (домашніх завдань), які є частиною процесу надання послуг. 


Ціни та вартість послуг 

Вартість послуг публікується на сторінці замовлення послуг, на нашому сайті, а також в електронних повідомленнях, що вам надсилаються. Остаточна вартість послуг у валюті платежу (UAH) фіксується у виставленому рахунку та відображається на сторінці оплати послуг, а також у банківській виписці на вашій картці. Вартість послуг не включає додаткові комісії банків та платіжних систем. 

Користування сайтом та замовлення послуг # 

Користуючись сайтом або Послугами, ви приймаєте всі без винятку УМОВИ договору, а також нашу Політику конфіденційності. Якщо ви не погоджуєтесь зі змістом зазначених документів, залиште сайт і припиніть користування послугами.
Якщо ви оформили замовлення на послуги, що пропонуються на сайті, або ж користуєтеся нашими послугами, ви погоджуєтесь з тим, що ми можемо надсилати вам письмові повідомлення, рекламні розсилки, інформаційні повідомлення та інші матеріали в месенджери або за номером телефону та на адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації. В окремих випадках ви можете, за необхідності, відмовитися
від їх отримання.
Ви повинні дотримуватись усіх Умов та правил, з якими вам буде запропоновано ознайомитись при оформленні замовлення або в процесі користування послугами, що пропонуються на сайті. Ви погоджуєтесь з тим, що ви не братимете участі в діяльності, яка порушує функціонування сайту, Послуг або пов’язаних з ними серверів та мереж.
Ви приймаєте повну відповідальність за будь-які порушення Ваших зобов’язань, обумовлених Умовами, а також за всі наслідки цих порушень. 

Укладення угоди # 

Порядок формування та укладення відповідної угоди (договору) залежить від обраного вами продукту та методу оплати.
Момент укладання договору
У разі придбання вебінару, ви укладаєте з нами Договір про надання послуг у момент натискання на кнопку «Взяти участь» або «Купити» (або інше аналогічне поле). У такому випадку Договір включає Загальні Умови та Додаткові Умови користування послугами. У разі оплати замовлення без використання систем приймання електронних платежів Договір з вами вважається укладеним у момент оплати вами виставленого нами
рахунку (або електронного інвойсу за наданим посиланням).
Виправлення помилок введення
Замовляючи послуги, ви в будь-який момент можете перервати процес оформлення покупки та виправити помилки введення до завершення процесу оформлення замовлення – оплати послуг. Ви також завжди можете зв’язатися з нами та повідомити про помилки введення.

Строки надання послуг # 

Разові послуги
Будь-які разові послуги (вебінари), що можуть бути придбані на сайті, можуть бути запропоновані на певний період (мати фіксований термін надання послуг). У такому разі надання послуг припиниться в момент закінчення зазначеного періоду надання послуг.
Ви розумієте та погоджуєтесь з тим, що ми можемо в односторонньому порядку переносити дату та час проведення занять (вебінарів та майстер-класів та заходів) і це не вважається порушенням договору з нашого боку.
Строк доступу до контенту
Купівля запису вебінарів може передбачати надання користувачеві доступу до певних навчальних матеріалів на обмежений строк. У такому випадку ви гарантовано отримаєте доступ до контенту на строк, зазначений на сторінці продукту. 

Умови оплати # 

Списання коштів
У разі придбання вебінару на сайті, в момент оформлення замовлення (успішного введення платіжних реквізитів у форму платіжної системи) відбувається разове списання суми вартості замовлених послуг.

Спосіб оплати # 

Оплатити наш вебінар можна через інвойс сервісу WayForPay або за допомогою банківського переказу.
У разі оплати послуг банківським переказом, ви зобов’язані повідомити нам про здійснення платежу та надіслати зображення документів, що підтверджують оплату послуг. Ви розумієте, що оплачуючи послуги банківським переказом, або в інший спосіб, ви також підтверджуєте вашу згоду з Умовами надання послуг.

Використання контенту та інтелектуальної власності PL Polski język
medyczny # 

Залежно від придбаних вами послуг, ви отримуєте доступ до контенту (інформаційних та навчальних матеріалів), авторські та суміжні права на який захищені або у будь-якому випадку належать нам, незалежно від факту реєстрації та території їхньої дії.
Користуючись послугами, ви отримуєте право переглядати контент та використовувати його в особистих цілях на умовах цієї угоди на весь період надання послуг, якщо інше не передбачено додатковими умовами замовленого продукту.
Копіювання, переробка, модифікація, повне або часткове використання, публічне відтворення та розповсюдження матеріалів, розміщених на сайті, або наданих вам під час навчання, так само як і використання контенту в комерційних цілях, без письмового дозволу правовласника, суворо заборонено та переслідується згідно з чинним законодавством.
Зверніть увагу! Придбання доступу до навчального контенту “в складчину” або передача ваших облікових даних для доступу до послуг третім особам заборонено – це піратство.
Ви попереджені, що фотографування, аудіо-, відеозапис процесу навчання (семінарів, майстер-класів, вебінарів та живих заходів) суворо заборонено. У разі порушення цієї вимоги ви не будете допущені до отримання послуг. 

Порушення прав

Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності переслідується відповідно до законодавства країни надання послуг та міжнародного законодавства і тягне за собою настання цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності.
У разі виявлення фактів незаконного використання нашої інтелектуальної власності (використання бренду; копіювання або переробка матеріалів курсу, або їх поширення; купівля доступу до курсу “в складчину” та передача облікових даних для доступу до навчання третім особам та ін.), ми маємо право припинити надання послуг та заблокувати обліковий запис порушника, без відшкодування вартості навчання. Ми маємо право на свій вибір вимагати від порушника повного відшкодування збитків, заподіяних таким порушенням або виплати порушником компенсації у розмірі подвійної плати за правомірне використання об’єктів інтелектуальної власності, за кожний випадок неправомірного використання.
У разі відмови порушника від добровільної виплати компенсації ми будемо змушені звернутися до правоохоронних органів, ініціювати кримінальне переслідування порушника та стягнути грошову компенсацію у примусовому порядку.

Строк дії Умов # 

Умови та положення користування послугами діють доти, доки не будуть змінені або відкликані нами.
Припинення дії (відкликання) Умов не впливає на будь-які юридичні права, зобов’язання та відповідальність, які діяли для Вас та компанії PL Polski język medyczny та виникли до моменту припинення дії Умов.

Строк дії договору # 

Договір про користування сайтом (матеріалами сайту) вважається укладеним на невизначений строк та діє, доки не буде розірваний вами чи нами.
Договір про надання послуг, укладений у зв’язку з придбанням вебінару або бронювання участі у заході, діє до повного виконання сторонами зобов’язань.


Припинення користування послугами #
Ви можете припинити користуватися сайтом або вебінарами у будь-який час без зазначення причини, у порядку та на умовах, викладених у цьому документі. Для цього зверніться до нашого менеджера у зручному месенджері за номером +380 98 270 63 32.
Будь ласка, зверніть увагу, після того, як ви відмовилися від послуг (розірвали договір), ви втрачаєте доступ до всього придбаного контенту. Якщо на момент розірвання договору (на момент припинення угоди) ви все ще маєте доступ до вебінару, вартість оплачених, але фактично не використаних вами послуг, не повертається.
Дія договору не може бути припинена раніше закінчення терміну надання послуг або періоду доступу до послуг.
Ми можемо у будь-який час анулювати укладену з Вами угоду (договір) якщо:
1. ви порушуєте Умови договору (або вчиняєте дії, що свідчать про ваше небажання чи нездатність дотримуватися Умов), або
2. ми змушені зробити це за вимогами законодавства (наприклад, якщо надання послуг є незаконним або перестає бути законним), або
3. компанія PL Polski język medyczny припиняє надання послуг у країні, в якій ви проживаєте або користуєтеся послугами
Якщо ви спробуєте втрутитися в роботу сайту або порушите Умови стосовно захисту нашої інтелекутальної власності, або якщо ми запідозримо вас у цьому, ми можемо призупинити надання послуг, або повністю заблокувати вам доступ до контенту. 

Згода на фото- відеознімання # 

Приймаючи УМОВИ (здійснюючи акцепт оферти), Ви надаєте нам згоду на:
а) організацію та ведення фото-, аудіо- та відеознімання, а також вебтрансляцій відкритих занять та заходів (живих вебінарів), що проходять за вашої участі;
б) використання компанією фото- та відеоматеріалів, що містять ваше зображення, а також ваш голос і ваше виконання з рекламною метою (у тому числі на їх переробку та розміщення в мережі Інтернет).


Інформація про постачальника послуг
ФОП Цюрак Вікторія Романівна
78223 Отинія, Івано-Франківська область, Коломийський район
0971162352
ІПН 3411706023